Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ποιότητα Ζωής Πασχόντων από Σωματικές Νόσους (PSYP4102)Αγγελόπουλος Νικηφόρος
Σωματική Νόσος και Ψυχική Υγεία (PSYP4100)Αγγελόπουλος Νικηφόρος
Ψυχολογικά Ζητήματα και Χειρουργικές Επεμβάσεις (PSYP4101)Αγγελόπουλος Νικηφόρος