Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιωματικό Εργαστήριο: Η Ενδοσκοπική Πρακτική (Reflective Practice) ως θεραπευτικό εργαλείο στην Ανάδειξη των ψυχολογικών προβλημάτων του ασθενούς (PSYP8102)Μαντζούκας Στέφανος
Δεξιότητες υποστήριξης για την εφαρμογή της Ενδοσκοπικής Πρακτικής (Reflective Practice) (PSYP8101)Μαντζούκας Στέφανος
Εισαγωγή στην Ενδοσκοπική Πρακτική (Reflective Practice) (PSYP8100)Μαντζούκας Στέφανος